הצגות ילדים

המפוזר מכפר אז"ר

מתי והיכן

מרכז תרבות מגידו
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום רביעי, 10 ינואר
17:30