הצגות ילדים

טרופותי

מתי והיכן

מרכז תרבות מגידו
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום רביעי, 14 פברואר
17:30